Deze site biedt beperkte ondersteuning voor uw browser. We raden je aan over te schakelen op Edge, Chrome, Safari of Firefox.

Winkelwagen 0

Er zijn geen producten meer te koop

Subtotaal Vrij
Verzending, belastingen en kortingscodes worden berekend bij het afrekenen

Uw winkelwagen is leeg

Coravin Beleid auteursrechtgeschillen

In overeenstemming met de DMCA hebben we het onderstaande beleid aangenomen met betrekking tot inbreuk op auteursrechten.

We behouden ons het recht voor om (1) de toegang tot materiaal te blokkeren of materiaal te verwijderen waarvan we te goeder trouw geloven dat het auteursrechtelijk beschermd materiaal is dat illegaal is gekopieerd en verspreid door een van onze adverteerders, filialen, inhoudsaanbieders, leden of gebruikers en (2) de service aan recidivisten te verwijderen en stop te zetten.

Vergeet niet dat uw gebruik van Coravinvan de Services te allen tijde onderhevig is aan de Gebruiksvoorwaarden waarin dit Beleid inzake geschillen over auteursrechten is opgenomen. Alle termen die we in dit Beleid gebruiken zonder ze te definiëren, hebben de definities die eraan worden gegeven in de Gebruiksvoorwaarden.


Coravin Copyright geschillenregeling

In overeenstemming met de DMCA hebben we het onderstaande beleid aangenomen met betrekking tot inbreuk op auteursrechten. We behouden ons het recht voor om (1) de toegang tot materiaal te blokkeren of materiaal te verwijderen waarvan we te goeder trouw geloven dat het auteursrechtelijk beschermd materiaal is dat illegaal is gekopieerd en verspreid door een van onze adverteerders, gelieerde bedrijven, inhoudsaanbieders, leden of gebruikers en (2) de service aan recidivisten te verwijderen en stop te zetten.

Vergeet niet dat uw gebruik van Coravinvan de Services te allen tijde onderhevig is aan de Gebruiksvoorwaardenwaarin dit Beleid inzake geschillen over auteursrechten is opgenomen. Alle termen die we in dit Beleid gebruiken zonder ze te definiëren, hebben de definities die eraan worden gegeven in de Gebruiksvoorwaarden.

1. Procedure voor het melden van inbreuken op het auteursrecht

Als u van mening bent dat materiaal of inhoud dat zich bevindt op of toegankelijk is via de Services inbreuk maakt op uw auteursrecht (of het auteursrecht van iemand die u gemachtigd bent om namens u op te treden), stuur dan een melding van inbreuk op het auteursrecht met de volgende informatie naar de Coravinaangewezen agent voor het ontvangen van meldingen van vermeende inbreuken (onze "aangewezen agent", wiens contactgegevens hieronder worden vermeld):

Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht dat zou zijn geschonden;

Identificatie van werken of materials waarop inbreuk is gemaakt;

Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreukmakend is, inclusief informatie over de locatie van het inbreukmakende materiaal. materials die de auteursrechthebbende verwijderd wil hebben, met voldoende details zodat Coravin in staat is het bestaan ervan te vinden en te verifiëren;

Contactgegevens van de kennisgever, inclusief adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres;

Een verklaring dat de kennisgever te goeder trouw gelooft dat het in (1)(c) geïdentificeerde materiaal niet is geautoriseerd door de auteursrechtelijke eigenaar, zijn agent of de wet; en

Een verklaring op straffe van meineed dat de verstrekte informatie juist is en dat de melder gemachtigd is om de klacht in te dienen namens de eigenaar van het auteursrecht.

2. Zodra de juiste bonafide inbreukmelding is ontvangen door de aangewezen agent

Na ontvangst van een correcte melding van schending van het auteursrecht, behouden we ons het recht voor om:

a. het inbreukmakende materiaal te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken;

b. de inhoudsaanbieder die wordt beschuldigd van inbreuk op de auteursrechten op de hoogte te stellen dat we het betreffende materiaal hebben verwijderd of de toegang daartoe hebben geblokkeerd; en

c. de toegang van een dergelijke contentprovider tot de Services beëindigen als hij of zij recidiveert.

3. Procedure voor het leveren van een tegenbericht aan de aangewezen agent

Als de contentprovider van mening is dat het materiaal dat is verwijderd (of waartoe de toegang is geblokkeerd) geen inbreuk maakt, of als de contentprovider van mening is dat hij het recht heeft om dergelijk materiaal te plaatsen en te gebruiken van de eigenaar van het auteursrecht, de agent van de eigenaar van het auteursrecht, of op grond van de wet, kan de contentprovider een tegenbericht met de volgende informatie sturen naar de Aangewezen Vertegenwoordiger:

a. Een fysieke of elektronische handtekening van de inhoudsaanbieder;

b. Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd en de locatie waar het materiaal zich bevond voordat het werd verwijderd of geblokkeerd;

c. Een verklaring dat de inhoudsaanbieder te goeder trouw gelooft dat het materiaal is verwijderd of ontoegankelijk is gemaakt als gevolg van een vergissing of verkeerde identificatie van het materiaal; en

d. De naam, het adres, het telefoonnummer en, indien beschikbaar, het e-mailadres van de contentprovider en een verklaring dat deze persoon of entiteit instemt met de rechtsbevoegdheid van de federale rechtbank voor het gerechtelijke arrondissement waarin het adres van de contentprovider zich bevindt, of, indien het adres van de contentprovider zich buiten de Verenigde Staten bevindt, voor elk gerechtelijk arrondissement waarin de contentprovider zich bevindt. Coravin is gevestigd, en dat deze persoon of entiteit de betekening van het proces zal accepteren van de persoon die de vermeende inbreuk heeft gemeld.

Als de aangewezen agent een tegenbericht ontvangt, Coravin kan de Aangewezen Vertegenwoordiger, naar eigen goeddunken, een kopie van het tegenbericht sturen naar de oorspronkelijke klagende partij om die persoon te informeren dat het Bedrijf het verwijderde materiaal kan vervangen of de blokkering ervan kan opheffen binnen 10 werkdagen. Tenzij de eigenaar van het auteursrecht een rechtszaak aanspant tegen de contentprovider die wordt beschuldigd van het plegen van inbreuk, kan het verwijderde materiaal binnen 10 tot 14 werkdagen of langer na ontvangst van het tegenbericht worden vervangen of kan de toegang tot het materiaal worden hersteld op het volgende adres Coravinnaar eigen goeddunken.

Neem contact op met Coravinop het volgende adres:

E-mail

csr@coravin.com

Adres

34 Crosby Dr
Suite 101
Bedford, MA 01730